Masterplan zieleni, Konin

Rok: 2023
Zakres: projekt koncepcyjny
Powierzchnia: 82,2 km²
Klient: UM Konin
Współpraca: Natalia Budnik (ekspert ds. architektury krajobrazu), Anna Zielonka (ekspert ds. GIS)

Masterplan zieleni dla Konina jest kompleksowym projektem, który traktuje zieleń w kontekście środowiskowym, gospodarczym i społecznym. Obejmuje on wszystkie tereny zieleni w mieście, nawet te niezagospodarowane i prywatne. W ramach projektu przeprowadzono szereg analiz dla poszczególnych typologii zieleni, wykorzystując dane satelitarne dla zwiększenia obiektywizmu wyników.

Opracowanie masterplanu zostało wykonane przy użyciu systemu informacji geograficznej (GIS), co umożliwi wprowadzenie wyników do miejskiego systemu informacji oraz ich dalszą aktualizację. Wynikiem projektu są wytyczne dotyczące kształtowania zieleni w poszczególnych typologiach, priorytety zagospodarowania terenów zieleni oraz wskazówki administracyjno-techniczne dotyczące realizacji założeń projektu.

Projekt został przyjęty przez radę miasta jako dokument strategiczny, co świadczy o jego znaczeniu dla długoterminowego rozwoju przestrzeni zieleni w Koninie.

Previous slide
Next slide