Masterplan zieleni, Opoczno

Rok: 2023
Zakres: projekt koncepcyjny
Powierzchnia: 2699 ha
Klient: UM Opoczno
Współpraca: Natalia Budnik (ekspert ds. architektury krajobrazu), Anna Zielonka (ekspert ds. GIS)

Masterplan Zieleni dla Miasta Opoczno to strategiczny dokument planistyczny, mający na celu kompleksowe zarządzanie oraz rozwój terenów zieleni w mieście. Jest to projekt opracowany przez zespół ekspertów z zakresu urbanistyki, architektury krajobrazu, ekologii oraz planowania przestrzennego, przy współpracy z lokalnymi władzami i społecznością.

Zadaniem dokumentu jest stworzenie spójnej i zrównoważonej strategii rozwoju zieleni miejskiej, która będzie sprzyjać poprawie jakości życia mieszkańców, ochronie środowiska naturalnego oraz tworzeniu przestrzeni rekreacyjnych i wypoczynkowych.

Dokument zakłada:

– Wytyczne dotyczące lokalizacji nowych terenów zieleni oraz rozbudowy istniejących.

– Propozycje działań mających na celu ochronę i poprawę jakości istniejących ekosystemów miejskich.

– Zalecenia dotyczące zagospodarowania terenów zieleni w taki sposób, aby były one dostępne i atrakcyjne dla mieszkańców.

Previous slide
Next slide