Ocena przestrzeni publicznych województwa pomorskiego

Rok: 2022
Zakres: projekt badawczy
Klient: Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego
Współpraca: Natalia Budnik (ekspert ds. architektury krajobrazu), Piotr Samól (ekspert ds. dziedzictwa historycznego)

Projekt mający na celu zdiagnozowanie stanu przestrzeni publicznych w województwie pomorskim, wykonanych w ramach środków Unii Europejskiego 2014-2021, oraz promowanie dobrych praktyk w projektowaniu i zarządzaniu przestrzenią publiczną. Kluczowym elementem projektu było opracowanie kompleksowej metodologii oceny, która umożliwiła szczegółową analizę przestrzeni publicznych oraz ich funkcjonowanie z perspektywy użytkowników i zrównoważonego rozwoju. Na podstawie metodologii zbadano zrewitalizowane i zmodernizowane przestrzenie w województwie pomorskim, a następnie napisano wytyczne i katalog dobrych praktyk stanowiący zbiór wytycznych do realizacji tego typu inwestycji w przyszłości.  

Previous slide
Next slide