Park Podlesie, Dąbrowa Górnicza

Rok: 2020
Zakres: konsultacje społeczne, strategia, projekt koncepcyjny
Powierzchnia: 1,7 ha
Status: zrealizowano
Klient: UM Dąbrowa Górnicza
Współpraca: mamArchitekci Sp. z o.o, Tomasz Mackun (inżynieria transportowa), Wiesława Długozima (kosztorys)
Nagrody: wyróżnienie w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego w 2023 r.

Projekt Parku Podlesie jest kompleksowym projektem zagospodarowania obszaru leśnego oraz przyległych terenów z myślą o ich wykorzystaniu rekreacyjnym. W ramach projektu zrealizowano dwuetapowe konsultacje społeczne, obejmujące punkty konsultacyjne i warsztaty projektowe, zapewniają aktywny udział mieszkańców i interesariuszy w kształtowaniu projektu, co pozwala na uwzględnienie różnorodnych perspektyw i potrzeb społeczności lokalnej. Projekt obejmuje  koncepcję zagospodarowania, uwzględniającą zarówno ochronę środowiska naturalnego, jak i zapewnienie atrakcyjnych możliwości spędzania czasu dla społeczności lokalnej. Dokumentacja  została zlecona w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Previous slide
Next slide