Park Południowy, Gdańsk

Rok: 2022
Zakres: projekt koncepcyjny
Powierzchnia: 77 ha
Klient: UM Gdańsk
Współpraca: Anna Borzyszkowska, Jerzy Burdyński, Agnieszka Kowalewska (architektura krajobrazu),
Wojciech Lemański, Agnieszka Ostrzycka, Piotr Zięcik (inwentaryzacja przyrodnicza)

Projekt Parku Południowego w Gdańsku jest przedsięwzięciem, które ma na celu stworzenie nowych terenów zieleni, odpowiadających na potrzeby i oczekiwania mieszkańców miasta. Z założenia park ten ma stać się miejscem wypoczynku, rekreacji oraz integracji społecznej, wpisując się w ideę zrównoważonego rozwoju i zwiększania terenów zieleni w miejskiej tkance. Podstawą do stworzenia projektu Parku Południowego były szeroko zakrojone konsultacje społeczne. W ich ramach mieszkańcy miasta mieli możliwość wyrażenia swoich opinii, potrzeb oraz sugestii dotyczących kształtu i funkcji nowego parku. Spotkania konsultacyjne, ankiety online oraz warsztaty projektowe pozwoliły na bezpośredni udział społeczności lokalnej w procesie projektowym, co stanowiło fundament dla późniejszych prac projektowych. Na podstawie zebranych opinii i sugestii mieszkańców, zespół projektowy opracował szczegółowe wytyczne dla przyszłego parku. Obejmowały one między innymi: zróżnicowanie przestrzeni (Park miał oferować szeroki wachlarz stref aktywności – od placów zabaw dla dzieci, przez tereny do uprawiania sportu, po ciche zakątki do relaksu i medytacji),  zieleń i bioróżnorodność (nacisk położono na rozwój zielonych obszarów z rodzimymi gatunkami roślin, które będą wspierać lokalną faunę i florę, tworząc przyjazne środowisko dla owadów, ptaków i innych zwierząt), dostępność (park będzie w pełni dostępny dla osób z różnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych, seniorów i rodzin z dziećmi, a także dostepny z punktu widzenia komunikacji publicznej. Wytyczne te stały się podstawą do opracowania projektu architektonicznego Parku Południowego. 

Previous slide
Next slide