Doradztwo PPP Nowy Port, Gdańsk

Rok: 2019
Zakres: analizy, koncepcja
Powierzchnia: 7,2 ha
Klient: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Współpraca: mamArchitekci Sp. z o.o, Techbud Kosztorysy Sp. z o.o. 

Doradztwo PPP dla dzielnicy Nowy Port w Gdańsku obejmuje szereg kluczowych działań mających na celu optymalne wykorzystanie miejskich działek oraz zrealizowanie inwestycji miejskich. Główne elementy projektu to:

  • Analizy chłonności dla wybranych działek miejskich, wraz z określeniem możliwego zagospodarowania oraz przewidywanej powierzchni mieszkalnej i usługowej.
  • Określenie kosztów realizacji poszczególnych inwestycji, w tym żłobka, parkingu kubaturowego i basenu.
  • Opracowanie koncepcji kubaturowej i architektonicznej dla wymienionych inwestycji, wraz z wizualizacjami i kosztorysami.
  • Identyfikacja i weryfikacja ryzyk związanych z realizacją projektu.
  • Współpraca z miastem w zakresie wprowadzania zmian w planach miejscowych objętych projektem.

Aktualnie projekt znajduje się w fazie realizacji przez Miasto Gdańsk, co oznacza, że proces planowania i implementacji jest aktywnie prowadzony, mając na uwadze optymalne wykorzystanie zasobów miejskich oraz potrzeby lokalnej społeczności.

Previous slide
Next slide