SUMP OM Gdańsk-Gdynia-Sopot

Rok: 2022
Zakres: koordynacja projektu, konsultacje społeczne, diagnoza planistyczno-transportowa, strategia
Obszar: 61 gmin i powiatów
Klient: Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot
Współpraca: ZDG TOR Sp. z o.o., Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej – Krystian Birr,
Agnieszka Gajda (ekspert ds. GIS)

Projekt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP) jest inicjatywą mającą na celu koordynowanie i promowanie zrównoważonego rozwoju i mobilności w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS). Celem tego planu jest stworzenie spójnego, efektywnego i przyjaznego dla środowiska systemu transportowego w skali metropolii, który odpowiada na potrzeby mieszkańców, przedsiębiorstw oraz turystów, jednocześnie minimalizując negatywne skutki dla środowiska, takie jak emisja gazów cieplarnianych, zanieczyszczenie powietrza i hałas. Do głównych celów należało:

  • Zapewnienie łatwego dostępu do różnych form transportu dla wszystkich użytkowników, w tym osób o ograniczonej mobilności, poprzez rozwój infrastruktury transportowej i usług.
  • Promowanie zrównoważonych form transportu, takich jak transport publiczny, rowery i chodzenie, aby zmniejszyć zależność od pojazdów osobowych i ich negatywne wpływy na środowisko.
  • Wprowadzenie zintegrowanych rozwiązań transportowych, które ułatwią płynne przejścia między różnymi środkami transportu i poprawią ogólną efektywność systemu transportowego.
  • Poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg oraz promowanie zdrowych trybów życia przez zachęcanie do aktywności fizycznej, takiej jak jazda na rowerze i chodzenie.
  • Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu poprzez ograniczenie ruchu pojazdów spalinowych i promowanie czystszych technologii.
Previous slide
Next slide