Centrum Kreatywności Nowa Praga, Warszawa

Rok: 2019
Zakres: analizy rynkowe, doradztwo przedinwestycyjne, PPP
Powierzchnia: ok. 6 700 m² powierzchni użytkowej
Klient: Biuro Rozwoju Gospodarczego M.St. Warszawy
Współpraca: Think Co.

Centrum Kreatywności Nowa Praga (CKNP) w Warszawie to projekt mający na celu stworzenie innowacyjnego miejsca wsparcia dla rzemiosła, zlokalizowanego w historycznym, poprzemysłowym kompleksie na warszawskiej Pradze. Realizacja tego przedsięwzięcia wymagała przeprowadzenia szeroko zakrojonych działań mających na celu zrozumienie otoczenia rynkowego, identyfikację potrzeb potencjalnych operatorów oraz opracowanie różnorodnych modeli operacyjnych dla kompleksu.

Pierwszym krokiem w procesie tworzenia CKNP było przeprowadzenie szczegółowego badania otoczenia rynkowego. Analizowano istniejące placówki działające w podobnych obszarach, trendów w sektorze rzemieślniczym oraz oczekiwania lokalnej społeczności. To pozwoliło na określenie potencjalnych obszarów współpracy oraz identyfikację konkurencyjnych zagrożeń, które mogą wpłynąć na sukces placówki.

Następnie, w ramach konsultacji z potencjalnymi operatorami, dokonano identyfikacji ich potrzeb oraz oczekiwań względem CKNP. Miało to na celu lepsze dopasowanie oferty kompleksu do realnych potrzeb rynkowych oraz budowanie partnerstw, które mogą wspierać rozwój placówki.

Ostatecznie, opracowano różnorodne warianty modeli operacyjnych dla CKNP. Warianty te uwzględniały różne strategie zarządzania, modele biznesowe oraz zakres usług oferowanych przez placówkę. 

Previous slide
Next slide