Doradztwo PPP dla Muzeum Śląskiego, Katowice

Rok: 2023
Zakres: doradztwo techniczne
Powierzchnia: ok. 5 750 m² powierzchni użytkowej budynków pokopalnianych do adaptacji i ok. 11 250 m² zagospodarowania terenu
Klient: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Współpraca: Ernst & Young Sp. z o.o., Corporate Finance Sp. k, DWF Poland Jamka Sp. k., mamArchitekci Sp. z o.o., Solwena Sp. z o.o.

Zamówienie obejmowało doradztwo techniczne w zakresie możliwości realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego inwestycji polegającej na adaptacji budynków pokopalnianych (Elektrownia, Maszynownia, Nadszybie, Wieża Ciśnień) na cele kulturalne oraz na wdrożeniu systemów zarządzania efektywnością energetyczną.