Program i wytyczne konkursowe dla Muzeum Książąt Lubomirskich, Wrocław

Rok: 2018
Zakres: program, doradztwo eksperckie
Powierzchnia: ponad 7 200 m²
Klient: SARP oddział Wrocław, na zlecenie Ossolineum

Doradztwo w konkursie SARP obejmowało opracowanie wytycznych i programu dla Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu oraz udział ekspercki w obradach sądu konkursowego. Wytyczne zawierały m.in. analizę uwarunkowań, założenia odnośnie ekspozycji i magazynowania kolekcji, szczegółowe wskazówki dotyczące przestrzeni wystawienniczych, w tym ekspozycji czasowej i stałej, wymagania dotyczące przestrzeni ogólnodostępnych muzeum, a także określenie ich powierzchni i powiązań funkcjonalno-przestrzennych.

W konkursie pierwszą nagrodę zdobyła pracownia WXCA z Warszawy (załączono wizualizacje).

Previous slide
Next slide