Koncepcja roweru metropolitalnego GZM

Rok: 2020
Zakres: diagnoza planistyczno-transportowa, koncepcja
Powierzchnia: 2 553 km²
Klient: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Współpraca: DS Consulting Sp. z o.o.

Koncepcja rozwoju roweru metropolitalnego w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) obejmuje kompleksowy plan wprowadzenia metropolitalnego rower miejskiego wraz z rozwojem infrastruktury rowerowej oraz promocji kultury rowerowej w obszarze metropolitalnym. W ramach projektu głównymi zadaniami było:

  • Tworzenie spójnej sieci ścieżek rowerowych o różnym stopniu zaawansowania, umożliwiających bezpieczne i efektywne poruszanie się rowerem między różnymi obszarami metropolii.
  • Integracja ścieżek rowerowych z istniejącą infrastrukturą transportu publicznego, umożliwiając mieszkańcom łatwy dostęp do rowerów oraz możliwość korzystania z nich w połączeniu z innymi środkami transportu.
  • Wprowadzenie systemu stacji rowerów miejskich w strategicznych lokalizacjach, co umożliwi wygodne wypożyczanie i oddawanie rowerów przez mieszkańców i turystów.
  • Organizacja kampanii promocyjnych i wydarzeń kulturalnych mających na celu promowanie korzystania z roweru jako środka transportu oraz edukowanie społeczności na temat korzyści zdrowotnych, środowiskowych i ekonomicznych wynikających z jazdy rowerem.
  • Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów poprzez budowę infrastruktury ułatwiającej przekraczanie skrzyżowań oraz oznakowanie ścieżek rowerowych.
  • Koncepcja obsługi i finansowania roweru metropolitalnego
Previous slide
Next slide