„Zmieniamy Ulice” Stare Polesie, Łódź

Rok: 2018
Zakres: konsultacje społeczne, koncepcja, narzędziownik
Powierzchnia: 6 odcinków ulic na Starym Polesiu
Klient: UM Łódź
Współpraca: Społecznie Zaangażowani

Projekt „Zmieniamy Ulice” to inicjatywa mająca na celu przekształcenie dzielnicy Stare Polesie w Łodzi poprzez partycypacyjne zaangażowanie mieszkańców oraz wprowadzenie zmian w przestrzeni publicznej. Na etapie koncepcyjnym przeprowadzono warsztaty, podczas których mieszkańcy mieli możliwość wyrażenia swoich opinii i potrzeb związanych z ulicami i otoczeniem, co pozwoliło ustalić preferencje społeczności lokalnej.

W efekcie tych działań powstał poradnik dotyczący partycypacji w kształtowaniu przestrzeni publicznych, który może służyć jako pomoc dla społeczności lokalnej w dalszych etapach projektu. Ponadto, opracowano zbiór wytycznych, które obejmują m.in. dozielenienie dzielnicy,  uporządkowanie kwestii parkingowych oraz stworzenie woonerfów – czyli przestrzeni, w których priorytetem są piesi, a pojazdy poruszają się z dużą ostrożnością.

 

Previous slide
Next slide