Zajmujemy się rozwiązywaniem miejskich problemów.
Bez względu na skalę - od milimetrów po hektary.
Planowanie przestrzenne
Oferujemy usługi w zakresie projektowania urbanistycznego – przygotowanie koncepcji programowo-przestrzennych dla obszarów zabudowy oraz dokumentów planistycznych. Przygotowujemy i prowadzimy procesy konsultacji społecznych tych opracowań. Przy realizacji projektów zapewniamy współpracę wykwalifikowanych branżystów i współpracujących z nami firm.
Przestrzenie publiczne
Zajmujemy się projektami kształtowania przestrzeni publicznej miast. Przygotowujemy strategie przekształcenia przestrzeni, obejmujące analizy potrzeb użytkowników, plany działania, testowanie (prototypowanie) przestrzeni, opracowanie lub pozyskanie potrzebnych dokumentacji i wdrożenie. Prowadzimy także audyty i badania przestrzeni publicznych (np. na zlecenie Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego).
Rewitalizacja
Wspieramy samorządy w przygotowaniu Gminnych Programów Rewitalizacji. Nasza ekspertyza obejmuje przygotowanie diagnoz i delimitację obszarów, pracę nad zintegrowaną strategią rewitalizacji oraz wdrażaniem przyjętych działań. Nasze doświadczenie opiera się m.in. na współpracy z samorządami na pierwszym etapie prac wdrażania ustawy o rewitalizacji i projektem Modelowej Rewitalizacji miast w ramach współpracy z Instytutem Rozwoju Miast. Projekty rewitalizacyjne realizujemy w zespołach wielobranżowych, włączając specjalistów z zakresu polityk społecznych i gospodarczych.
Partycypacja
Specjalizujemy się w przeprowadzaniu konsultacji społecznych. Wiemy, jak ważne jest, aby zrozumieć i uwzględnić potrzeby oraz oczekiwania społeczności. Prowadzimy dialog z lokalnymi społecznościami, mieszkańcami i zainteresowanymi grupami. Projektując, angażujemy mieszkańców w procesy decyzyjne, zapewniając im dostęp do informacji, a także możliwość wyrażenia własnego zdania i wpływu na wybrane rozwiązania.
Doradztwo przedinwestycyjne
Zapewniamy kompleksowe doradztwo przy programowaniu i ocenie wykonalności złożonych, strategicznych projektów architektonicznych, o dużym znaczeniu w skali dzielnicy, miasta i regionu oraz doradzamy odnośnie pozyskania projektu i jego finansowania (konkursy architektoniczne, przetargi i inne), a na etapie wdrażania służymy doradztwem technicznym.
Edukacja
Nasza firma jest zaangażowana w pracę szkoleniową dla profesjonalistów o różnych poziomach doświadczenia. Wykorzystujemy zaawansowane narzędzia nauczania m.in. life studio, laboratorium miejskie, mentoring, tutoring w ramach warsztatów. Nasza praca dydaktyczna przenika się z naszą pracą projektową i doradczą – wykorzystujemy pracę akademicką jako pole testów dla naszych projektów. Jako naukowcy angażujemy się w pracę badawczą związaną z tematyką miejską. Byliśmy zaangażowani jako tutorzy w ramach warsztatów międzynarodowych (ISOCARP Young Planning Professionals w Moskwie i Durbanie) i krajowych (Architektour, OSSA).
Previous slide
Next slide