„Rozmowy Sąsiedzkie” – wytyczne dla Parku Wilanów, Warszawa

Rok: 2020
Zakres: konsultacje społeczne, wytyczne projektowe
Powierzchnia: ok. 2 ha
Klient: CEETRUS Polska Sp. z o.o.

Projekt „Rozmowy Sąsiedzkie” to inicjatywa mająca na celu opracowanie wytycznych dla konkursu SARP na koncepcję parku przy planowanej wielofunkcyjnej inwestycji w dzielnicy Wilanów. Projekt opierał się na przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz współpracy z lokalną społecznością, aby uwzględnić ich potrzeby i oczekiwania w procesie planowania parku.

Pierwszym etapem projektu było zorganizowanie spotkań oraz konsultacji społecznych z mieszkańcami dzielnicy Wilanów. Podczas tych spotkań omawiano różne koncepcje i pomysły dotyczące zagospodarowania przestrzeni parkowej oraz uwzględniano opinie oraz sugestie zebrane od mieszkańców.

Na podstawie zebranych informacji i uwag mieszkańców opracowano wytyczne dla konkursu SARP. Wytyczne te zawierały szczegółowe wskazówki dotyczące zagospodarowania terenu parkowego, takie jak preferowane funkcje parku, układ przestrzenny, rodzaje roślinności, infrastruktura rekreacyjna i rekreacyjno-sportowa, elementy małej architektury czy zasady estetyki i harmonii z otoczeniem.

 

Previous slide
Next slide