„Rozmowy Sąsiedzkie” – wytyczne dla Parku Wilanów, Warszawa

Rok: 2020Zakres: konsultacje społeczne, wytyczne projektowePowierzchnia: ok. 2 haKlient: CEETRUS Polska Sp. z o.o. Zobacz raport Projekt „Rozmowy Sąsiedzkie” to inicjatywa mająca na celu opracowanie wytycznych dla konkursu SARP na koncepcję parku przy planowanej wielofunkcyjnej inwestycji w dzielnicy Wilanów. Projekt opierał się na przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz współpracy z lokalną społecznością, aby uwzględnić ich potrzeby i …

Klimatyczny Kwartał, Kraków

Rok: 2021Zakres: konsultacje społeczne, projekt koncepcyjnyPowierzchnia: 116 haKlient: Gmina Miejska Kraków, Zarząd Transportu PublicznegoWspółpraca: Wolański sp. z o.o., Paweł Wojdylak, Natalia Budnik, Michał Kocikowski (badania socjologiczne), Magdalena Ochał (badania socjologiczne), Maciej Rodak (konsultacje społeczne), Bartosz Zimny (konsultacje w zakresie przestrzeni publicznych)Nagrody: Nagroda Ministra Rozwoju i Technologii za wybitne osiągnięcia w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego …

Estakada, Kraków

Rok: 2019Zakres: konsultacje społeczne, projekt koncepcyjnyPowierzchnia: 2 haKlient: Gmina Miejska Kraków, Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Zobacz raport Projekt obejmujący stworzenie wytycznych dla zagospodarowania Estatakady przy Krakowie Grzegórzki miał na celu przekształcenie tej przestrzeni w sposób zgodny z oczekiwaniami mieszkańców, które zostały zebrane w ramach spotkań konsultacyjnych. Na podstawie zebranych informacji i uwag uczestników procesu …

Park Południowy, Gdańsk

Rok: 2022Zakres: projekt koncepcyjnyPowierzchnia: 77 haKlient: UM Gdańsk Współpraca: Anna Borzyszkowska, Jerzy Burdyński, Agnieszka Kowalewska (architektura krajobrazu),Wojciech Lemański, Agnieszka Ostrzycka, Piotr Zięcik (inwentaryzacja przyrodnicza) Zobacz raport Projekt Parku Południowego w Gdańsku jest przedsięwzięciem, które ma na celu stworzenie nowych terenów zieleni, odpowiadających na potrzeby i oczekiwania mieszkańców miasta. Z założenia park ten ma stać się …

Woonerf ul. Abrahama, Gdynia

Rok: 2019Zakres: konsultacje społeczne, projekt budowlanyPowierzchnia: ok. 1 700 m²Klient: UM GdyniaWspółpraca: NANU architektura Projekt „Woonerf na ul. Abrahama w Gdyni” to inicjatywa, która ma na celu przekształcenie tradycyjnej przestrzeni miejskiej w zieloną, funkcjonalną i przyjazną dla mieszkańców oraz odwiedzających enklawę. Inspirując się ideą woonerfów, czyli holenderskich „ulic mieszkalnych”, nasz projekt łączy w sobie elementy …

Teren dawnego szpitala, Starachowice

Rok: 2022Zakres: konsultacje społeczne, projekt koncepcyjny, ekspertyzaPowierzchnia: 3,7 haStatus: w realizacji Klient: UM StarachowiceWspółpraca: mamArchitekci Sp. z o.o Zobacz raport Zrealizowaliśmy kompleksową ekspertyzę dotyczącą zagospodarowania obszaru dawnego szpitala przy ulicy Radomskiej w Starachowicach. Projekt miał na celu odnowienie i przywrócenie wartości jednemu z kluczowych obszarów miasta. W ramach zaangażowania w projekt przeprowadziliśmy szeroko zakrojone konsultacje …

Stare Świdry, Warszawa

Rok: 2019Zakres: projekt koncepcyjnyPowierzchnia: 125 haKlient: UM st. WarszawaWspółpraca: Michał Kocikowski, Magdalena Ochał, magdalena Różycka (socjologia), Miłosz Marciniak (ochrona środowiska), Barbara Zgórska (planowanie przestrzenne), Joanna Rayss (projektowanie krajobrazu), Kazimierz Jamroz, Tomasz Mackun, Wojciech Kustra, Julia Słowy (inżynieria transportowa), Tomasz Bojęć (rynek nieruchomości), Olesya Kornilova (ilustracje)  Zobacz raport „Stare Świdry” w Warszawie to projekt urbanistyczny mający …

Plac Dąbrowskiego, Łódź

Rok: 2022-2024 Zakres: projekt koncepcyjny (2022-2023), projekt budowlany (2024)Powierzchnia: 30 000 m²Klient: UM ŁódźWspółpraca: mamArchitekci Sp. z o.o Konsultacje Koncepcja Projekt rewitalizacji Placu Dąbrowskiego w Łodzi to inicjatywa, mająca na celu przekształcenie tego historycznego miejsca w nowoczesną, wielofunkcyjną przestrzeń publiczną, która odpowiada na potrzeby mieszkańców miasta. Prace nad projektem skupiają się na zachowaniu dziedzictwa kulturowego, jednocześnie wprowadzając …

Lokalny Plan Działania dla Ząbkowic, Dąbrowa Górnicza

Rok: 2022Zakres: analizy, konsultacje społeczne, projekt koncepcyjnyPowierzchnia: 14,86 km²Klient: UM Dąbrowa Górnicza Zobacz raport Lokalnym Plan Działania dla Ząbkowic w Dąbrowie Górniczej to projekt, który ma na celu nie tylko odmienić oblicze dzielnicy, ale także znacząco poprawić jakość życia jej mieszkańców. Prace rozpoczęły się od szczegółowego rozpoznania analitycznego, mającego na celu identyfikację kluczowych potencjałów i …