Doradztwo PPP dla Muzeum Śląskiego, Katowice

Rok: 2023Zakres: doradztwo technicznePowierzchnia: ok. 5 750 m² powierzchni użytkowej budynków pokopalnianych do adaptacji i ok. 11 250 m² zagospodarowania terenuKlient: Ministerstwo Funduszy i Polityki RegionalnejWspółpraca: Ernst & Young Sp. z o.o., Corporate Finance Sp. k, DWF Poland Jamka Sp. k., mamArchitekci Sp. z o.o., Solwena Sp. z o.o. Zamówienie obejmowało doradztwo techniczne w zakresie możliwości …

Program i wytyczne konkursowe dla Muzeum Książąt Lubomirskich, Wrocław

Rok: 2018 Zakres: program, doradztwo eksperckie Powierzchnia: ponad 7 200 m² Klient: SARP oddział Wrocław, na zlecenie Ossolineum Doradztwo w konkursie SARP obejmowało opracowanie wytycznych i programu dla Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu oraz udział ekspercki w obradach sądu konkursowego. Wytyczne zawierały m.in. analizę uwarunkowań, założenia odnośnie ekspozycji i magazynowania kolekcji, szczegółowe wskazówki dotyczące przestrzeni …

Centrum Kreatywności Nowa Praga, Warszawa

Rok: 2019Zakres: analizy rynkowe, doradztwo przedinwestycyjne, PPPPowierzchnia: ok. 6 700 m² powierzchni użytkowejKlient: Biuro Rozwoju Gospodarczego M.St. WarszawyWspółpraca: Think Co. Zobacz raport Centrum Kreatywności Nowa Praga (CKNP) w Warszawie to projekt mający na celu stworzenie innowacyjnego miejsca wsparcia dla rzemiosła, zlokalizowanego w historycznym, poprzemysłowym kompleksie na warszawskiej Pradze. Realizacja tego przedsięwzięcia wymagała przeprowadzenia szeroko zakrojonych działań …

„Rozmowy Sąsiedzkie” – wytyczne dla Parku Wilanów, Warszawa

Rok: 2020Zakres: konsultacje społeczne, wytyczne projektowePowierzchnia: ok. 2 haKlient: CEETRUS Polska Sp. z o.o. Zobacz raport Projekt „Rozmowy Sąsiedzkie” to inicjatywa mająca na celu opracowanie wytycznych dla konkursu SARP na koncepcję parku przy planowanej wielofunkcyjnej inwestycji w dzielnicy Wilanów. Projekt opierał się na przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz współpracy z lokalną społecznością, aby uwzględnić ich potrzeby i …

Koncepcja roweru metropolitalnego GZM

Rok: 2020Zakres: diagnoza planistyczno-transportowa, koncepcjaPowierzchnia: 2 553 km²Klient: Górnośląsko-Zagłębiowska MetropoliaWspółpraca: DS Consulting Sp. z o.o. Zobacz raport Koncepcja rozwoju roweru metropolitalnego w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) obejmuje kompleksowy plan wprowadzenia metropolitalnego rower miejskiego wraz z rozwojem infrastruktury rowerowej oraz promocji kultury rowerowej w obszarze metropolitalnym. W ramach projektu głównymi zadaniami było: Tworzenie spójnej sieci ścieżek rowerowych …

Doradztwo PPP Nowy Port, Gdańsk

Rok: 2019Zakres: analizy, koncepcjaPowierzchnia: 7,2 haKlient: Ministerstwo Funduszy i Polityki RegionalnejWspółpraca: mamArchitekci Sp. z o.o, Techbud Kosztorysy Sp. z o.o.  Doradztwo PPP dla dzielnicy Nowy Port w Gdańsku obejmuje szereg kluczowych działań mających na celu optymalne wykorzystanie miejskich działek oraz zrealizowanie inwestycji miejskich. Główne elementy projektu to: Analizy chłonności dla wybranych działek miejskich, wraz z …

Teren dawnego szpitala, Starachowice

Rok: 2022Zakres: konsultacje społeczne, projekt koncepcyjny, ekspertyzaPowierzchnia: 3,7 haStatus: w realizacji Klient: UM StarachowiceWspółpraca: mamArchitekci Sp. z o.o Zobacz raport Zrealizowaliśmy kompleksową ekspertyzę dotyczącą zagospodarowania obszaru dawnego szpitala przy ulicy Radomskiej w Starachowicach. Projekt miał na celu odnowienie i przywrócenie wartości jednemu z kluczowych obszarów miasta. W ramach zaangażowania w projekt przeprowadziliśmy szeroko zakrojone konsultacje …

Port Praski, Warszawa

Rok: 2019Zakres: projekt koncepcyjny Powierzchnia: 84,7 haKlient: UM st. WarszawaWspółpraca: Sweco Polska Sp z o.o. (rozwiązania ekologiczne) Zobacz raport Wielowariantowy projekt urbanistyczny Portu Praskiego w Warszawie to przedsięwzięcie planistyczne, które ma na celu kompleksowe przekształcenie jednego z najbardziej charakterystycznych obszarów stolicy Polski. Zastosowanie czterech różnych wariantów pozwoliło na dogłębną analizę potencjału terenu i określenie optymalnych …

Terminal kontenerowy „8ha” – DCT Gdańsk

Rok: 2020Zakres: projekt koncepcyjny (budynek biurowy i terminal kontenerowy)Powierzchnia: 8 haKlient: DCT Gdańsk S.A.Współpraca: mamArchitekci Sp. z o.o.   Terminal kontenerowy DCT Gdańsk (obecnie BalticHub) to jedna z najbardziej ambitnych inwestycji w infrastrukturę portową w Polsce. Celem projektu „8ha” było zaprojektowanie i budowa nowej części terminala kontenerowego, w tym bloków składowych dla kontenerów oraz nowej siedziby …

Lokalny Plan Działania dla Ząbkowic, Dąbrowa Górnicza

Rok: 2022Zakres: analizy, konsultacje społeczne, projekt koncepcyjnyPowierzchnia: 14,86 km²Klient: UM Dąbrowa Górnicza Zobacz raport Lokalnym Plan Działania dla Ząbkowic w Dąbrowie Górniczej to projekt, który ma na celu nie tylko odmienić oblicze dzielnicy, ale także znacząco poprawić jakość życia jej mieszkańców. Prace rozpoczęły się od szczegółowego rozpoznania analitycznego, mającego na celu identyfikację kluczowych potencjałów i …