Doradztwo PPP Nowy Port, Gdańsk

Rok: 2019Zakres: analizy, koncepcjaPowierzchnia: 7,2 haKlient: Ministerstwo Funduszy i Polityki RegionalnejWspółpraca: mamArchitekci Sp. z o.o, Techbud Kosztorysy Sp. z o.o.  Doradztwo PPP dla dzielnicy Nowy Port w Gdańsku obejmuje szereg kluczowych działań mających na celu optymalne wykorzystanie miejskich działek oraz zrealizowanie inwestycji miejskich. Główne elementy projektu to: Analizy chłonności dla wybranych działek miejskich, wraz z …

Klimatyczny Kwartał, Kraków

Rok: 2021Zakres: konsultacje społeczne, projekt koncepcyjnyPowierzchnia: 116 haKlient: Gmina Miejska Kraków, Zarząd Transportu PublicznegoWspółpraca: Wolański sp. z o.o., Paweł Wojdylak, Natalia Budnik, Michał Kocikowski (badania socjologiczne), Magdalena Ochał (badania socjologiczne), Maciej Rodak (konsultacje społeczne), Bartosz Zimny (konsultacje w zakresie przestrzeni publicznych)Nagrody: Nagroda Ministra Rozwoju i Technologii za wybitne osiągnięcia w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego …

Estakada, Kraków

Rok: 2019Zakres: konsultacje społeczne, projekt koncepcyjnyPowierzchnia: 2 haKlient: Gmina Miejska Kraków, Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Zobacz raport Projekt obejmujący stworzenie wytycznych dla zagospodarowania Estatakady przy Krakowie Grzegórzki miał na celu przekształcenie tej przestrzeni w sposób zgodny z oczekiwaniami mieszkańców, które zostały zebrane w ramach spotkań konsultacyjnych. Na podstawie zebranych informacji i uwag uczestników procesu …

Strategia Rozwoju Gminy, Czersk

Rok: 2021Zakres: strategia, diagnoza, konsultacje społecznePowierzchnia: 379,8 km²Klient: UG CzerskWspółpraca: Magdalena Szmytkowska (diagnoza geograficzno-społeczna) Zobacz strategię Strategia Rozwoju Gminy Czersk to strategiczny dokument planistyczny, który określa główne cele, priorytety oraz kierunki rozwoju dla tej gminy na określony okres czasu. Projekt został opracowany przez zespół ekspertów z różnych dziedzin, przy współpracy z władzami lokalnymi, mieszkańcami oraz …

Masterplan zieleni, Konin

Rok: 2023Zakres: projekt koncepcyjnyPowierzchnia: 82,2 km²Klient: UM KoninWspółpraca: Natalia Budnik (ekspert ds. architektury krajobrazu), Anna Zielonka (ekspert ds. GIS) Zobacz raport Masterplan zieleni dla Konina jest kompleksowym projektem, który traktuje zieleń w kontekście środowiskowym, gospodarczym i społecznym. Obejmuje on wszystkie tereny zieleni w mieście, nawet te niezagospodarowane i prywatne. W ramach projektu przeprowadzono szereg analiz …

Masterplan zieleni, Opoczno

Rok: 2023Zakres: projekt koncepcyjnyPowierzchnia: 2699 haKlient: UM OpocznoWspółpraca: Natalia Budnik (ekspert ds. architektury krajobrazu), Anna Zielonka (ekspert ds. GIS) Zobacz raport Masterplan Zieleni dla Miasta Opoczno to strategiczny dokument planistyczny, mający na celu kompleksowe zarządzanie oraz rozwój terenów zieleni w mieście. Jest to projekt opracowany przez zespół ekspertów z zakresu urbanistyki, architektury krajobrazu, ekologii oraz …

SUMP OM Gdańsk-Gdynia-Sopot

Rok: 2022Zakres: koordynacja projektu, konsultacje społeczne, diagnoza planistyczno-transportowa, strategia Obszar: 61 gmin i powiatówKlient: Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-SopotWspółpraca: ZDG TOR Sp. z o.o., Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej – Krystian Birr,Agnieszka Gajda (ekspert ds. GIS) Zobacz raport Projekt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP) jest inicjatywą mającą na celu koordynowanie i promowanie …

Stare Świdry, Warszawa

Rok: 2019Zakres: projekt koncepcyjnyPowierzchnia: 125 haKlient: UM st. WarszawaWspółpraca: Michał Kocikowski, Magdalena Ochał, magdalena Różycka (socjologia), Miłosz Marciniak (ochrona środowiska), Barbara Zgórska (planowanie przestrzenne), Joanna Rayss (projektowanie krajobrazu), Kazimierz Jamroz, Tomasz Mackun, Wojciech Kustra, Julia Słowy (inżynieria transportowa), Tomasz Bojęć (rynek nieruchomości), Olesya Kornilova (ilustracje)  Zobacz raport „Stare Świdry” w Warszawie to projekt urbanistyczny mający …

Port Praski, Warszawa

Rok: 2019Zakres: projekt koncepcyjny Powierzchnia: 84,7 haKlient: UM st. WarszawaWspółpraca: Sweco Polska Sp z o.o. (rozwiązania ekologiczne) Zobacz raport Wielowariantowy projekt urbanistyczny Portu Praskiego w Warszawie to przedsięwzięcie planistyczne, które ma na celu kompleksowe przekształcenie jednego z najbardziej charakterystycznych obszarów stolicy Polski. Zastosowanie czterech różnych wariantów pozwoliło na dogłębną analizę potencjału terenu i określenie optymalnych …

Terminal kontenerowy „8ha” – DCT Gdańsk

Rok: 2020Zakres: projekt koncepcyjny (budynek biurowy i terminal kontenerowy)Powierzchnia: 8 haKlient: DCT Gdańsk S.A.Współpraca: mamArchitekci Sp. z o.o.   Terminal kontenerowy DCT Gdańsk (obecnie BalticHub) to jedna z najbardziej ambitnych inwestycji w infrastrukturę portową w Polsce. Celem projektu „8ha” było zaprojektowanie i budowa nowej części terminala kontenerowego, w tym bloków składowych dla kontenerów oraz nowej siedziby …