xxxxx
Doradztwo przedinwestycyjne
Zagospodarowanie terenu pod Estakadą w Krakowie
Doradztwo przedinwestycyjne
Park Podlesie w Dąbrowie Górniczej
Doradztwo przedinwestycyjne
Masterplan dla obszaru Starych Świdrów w Warszawie
Doradztwo przedinwestycyjne
Bazar Rogatka
Doradztwo przedinwestycyjne
Rynek w Słupsku
Doradztwo przedinwestycyjne
Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce
Doradztwo przedinwestycyjne
FOREST CITY – koncepcja masterplanu dla Kazania
Edukacja i badania
Szkolenie z adaptacji i zarządzania obiektami o wartości historycznej
przy wykorzystaniu formuły PPP
Doradztwo przedinwestycyjne
Porozmawiajmy o Starowiejskiej
Doradztwo przedinwestycyjne
Strefa przyjazna pieszym – ul. Abrahama w Gdyni
Doradztwo przedinwestycyjne
Doradztwo ws. Muzeum Książąt Lubomirskich
Doradztwo przedinwestycyjne
„Zmieniamy Ulice”, partycypacyjne budowanie wytycznych projektowych, Łódź
Planowanie przestrzenne
Osiedla Warszawy – wizje projektowe dla FSO Żerań i Portu Żerańskiego
Doradztwo przedinwestycyjne
Masterplan dla Stoczni Cesarskiej w Gdańsku