„Zmieniamy Ulice” Stare Polesie, Łódź

Rok: 2018Zakres: konsultacje społeczne, koncepcja, narzędziownikPowierzchnia: 6 odcinków ulic na Starym PolesiuKlient: UM ŁódźWspółpraca: Społecznie Zaangażowani Zobacz narzędziownik Projekt „Zmieniamy Ulice” to inicjatywa mająca na celu przekształcenie dzielnicy Stare Polesie w Łodzi poprzez partycypacyjne zaangażowanie mieszkańców oraz wprowadzenie zmian w przestrzeni publicznej. Na etapie koncepcyjnym przeprowadzono warsztaty, podczas których mieszkańcy mieli możliwość wyrażenia swoich opinii …

Estakada, Kraków

Rok: 2019Zakres: konsultacje społeczne, projekt koncepcyjnyPowierzchnia: 2 haKlient: Gmina Miejska Kraków, Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Zobacz raport Projekt obejmujący stworzenie wytycznych dla zagospodarowania Estatakady przy Krakowie Grzegórzki miał na celu przekształcenie tej przestrzeni w sposób zgodny z oczekiwaniami mieszkańców, które zostały zebrane w ramach spotkań konsultacyjnych. Na podstawie zebranych informacji i uwag uczestników procesu …

Park Południowy, Gdańsk

Rok: 2022Zakres: projekt koncepcyjnyPowierzchnia: 77 haKlient: UM Gdańsk Współpraca: Anna Borzyszkowska, Jerzy Burdyński, Agnieszka Kowalewska (architektura krajobrazu),Wojciech Lemański, Agnieszka Ostrzycka, Piotr Zięcik (inwentaryzacja przyrodnicza) Zobacz raport Projekt Parku Południowego w Gdańsku jest przedsięwzięciem, które ma na celu stworzenie nowych terenów zieleni, odpowiadających na potrzeby i oczekiwania mieszkańców miasta. Z założenia park ten ma stać się …

Planty, Dąbrowa Górnicza

Rok: 2021Zakres: konsultacje społeczne, strategia, projekt koncepcyjnyPowierzchnia: 14,5 haKlient: Dąbrowa GórniczaWspółpraca: mamArchitekci Sp. z o.o, Tomasz Mackun (inżynieria transportowa), Wiesława Długozima (kosztorys) Zobacz raport Planty w Dąbrowie Górniczej to projekt mający na celu przekształcenie zdegradowanych terenów miejskich w zielone przestrzenie publiczne, pełniące funkcje rekreacyjne oraz społeczne. Projekt skupia się na reintegracji obszarów miejskich z przyrodą, …

Park Podlesie, Dąbrowa Górnicza

Rok: 2020Zakres: konsultacje społeczne, strategia, projekt koncepcyjny Powierzchnia: 1,7 ha Status: zrealizowanoKlient: UM Dąbrowa GórniczaWspółpraca: mamArchitekci Sp. z o.o, Tomasz Mackun (inżynieria transportowa), Wiesława Długozima (kosztorys)Nagrody: wyróżnienie w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego w 2023 r. Zobacz raport Projekt Parku Podlesie jest kompleksowym projektem zagospodarowania obszaru leśnego oraz przyległych terenów z myślą o ich …

Ocena przestrzeni publicznych województwa pomorskiego

Rok: 2022Zakres: projekt badawczyKlient: Pomorskie Biuro Planowania RegionalnegoWspółpraca: Natalia Budnik (ekspert ds. architektury krajobrazu), Piotr Samól (ekspert ds. dziedzictwa historycznego) Zobacz katalog Projekt mający na celu zdiagnozowanie stanu przestrzeni publicznych w województwie pomorskim, wykonanych w ramach środków Unii Europejskiego 2014-2021, oraz promowanie dobrych praktyk w projektowaniu i zarządzaniu przestrzenią publiczną. Kluczowym elementem projektu było opracowanie …

Woonerf ul. Abrahama, Gdynia

Rok: 2019Zakres: konsultacje społeczne, projekt budowlanyPowierzchnia: ok. 1 700 m²Klient: UM GdyniaWspółpraca: NANU architektura Projekt „Woonerf na ul. Abrahama w Gdyni” to inicjatywa, która ma na celu przekształcenie tradycyjnej przestrzeni miejskiej w zieloną, funkcjonalną i przyjazną dla mieszkańców oraz odwiedzających enklawę. Inspirując się ideą woonerfów, czyli holenderskich „ulic mieszkalnych”, nasz projekt łączy w sobie elementy …

Teren dawnego szpitala, Starachowice

Rok: 2022Zakres: konsultacje społeczne, projekt koncepcyjny, ekspertyzaPowierzchnia: 3,7 haStatus: w realizacji Klient: UM StarachowiceWspółpraca: mamArchitekci Sp. z o.o Zobacz raport Zrealizowaliśmy kompleksową ekspertyzę dotyczącą zagospodarowania obszaru dawnego szpitala przy ulicy Radomskiej w Starachowicach. Projekt miał na celu odnowienie i przywrócenie wartości jednemu z kluczowych obszarów miasta. W ramach zaangażowania w projekt przeprowadziliśmy szeroko zakrojone konsultacje …

Zachodni Front Śródmieścia, Gdańsk

Rok: 2023Zakres: projekt studialnyPowierzchnia: 80 haKlient: UM GdańskWspółpraca: Highway Sp. z o.o. (projekt drogowy), Łukasz Bugalski (studium konserwatorskie), Paweł Mrozek (wizualizacje), Katarzyna Rozmarynowska (studium zieleni historycznej) Zobacz raport Projekt studialny rewaloryzacji Zachodniego Frontu Śródmieścia Gdańska stanowił ambitne przedsięwzięcie mające na celu wprowadzenie nowych nasadzeń zieleni i przekształcenie kluczowych przestrzeni miejskich w historycznej części miasta. Celem …

Mała Stalowa, Warszawa

Rok: 2023Zakres: projekt koncepcyjnyPowierzchnia: 41,5 haKlient: UM st. WarszawaWspółpraca: mamArchitekci sp. z o.o, Barbara Majewska (wycena inwestycji)  Projekt „Mała Stalowa, Warszawa”  inicjatywa mająca na celu odnowienie i ożywienie jednej z historycznych dzielnic stolicy – Praga Północ.  Skupiając się na poprawie warunków życia mieszkańców przez podniesienie jakości przestrzeni publicznych oraz remonty kamienic, projekt ten stanowi wzorcowy …