Strategia Rozwoju Gminy, Czersk

Rok: 2021Zakres: strategia, diagnoza, konsultacje społecznePowierzchnia: 379,8 km²Klient: UG CzerskWspółpraca: Magdalena Szmytkowska (diagnoza geograficzno-społeczna) Zobacz strategię Strategia Rozwoju Gminy Czersk to strategiczny dokument planistyczny, który określa główne cele, priorytety oraz kierunki rozwoju dla tej gminy na określony okres czasu. Projekt został opracowany przez zespół ekspertów z różnych dziedzin, przy współpracy z władzami lokalnymi, mieszkańcami oraz …

Park Południowy, Gdańsk

Rok: 2022Zakres: projekt koncepcyjnyPowierzchnia: 77 haKlient: UM Gdańsk Współpraca: Anna Borzyszkowska, Jerzy Burdyński, Agnieszka Kowalewska (architektura krajobrazu),Wojciech Lemański, Agnieszka Ostrzycka, Piotr Zięcik (inwentaryzacja przyrodnicza) Zobacz raport Projekt Parku Południowego w Gdańsku jest przedsięwzięciem, które ma na celu stworzenie nowych terenów zieleni, odpowiadających na potrzeby i oczekiwania mieszkańców miasta. Z założenia park ten ma stać się …

Planty, Dąbrowa Górnicza

Rok: 2021Zakres: konsultacje społeczne, strategia, projekt koncepcyjnyPowierzchnia: 14,5 haKlient: Dąbrowa GórniczaWspółpraca: mamArchitekci Sp. z o.o, Tomasz Mackun (inżynieria transportowa), Wiesława Długozima (kosztorys) Zobacz raport Planty w Dąbrowie Górniczej to projekt mający na celu przekształcenie zdegradowanych terenów miejskich w zielone przestrzenie publiczne, pełniące funkcje rekreacyjne oraz społeczne. Projekt skupia się na reintegracji obszarów miejskich z przyrodą, …

Park Podlesie, Dąbrowa Górnicza

Rok: 2020Zakres: konsultacje społeczne, strategia, projekt koncepcyjny Powierzchnia: 1,7 ha Status: zrealizowanoKlient: UM Dąbrowa GórniczaWspółpraca: mamArchitekci Sp. z o.o, Tomasz Mackun (inżynieria transportowa), Wiesława Długozima (kosztorys)Nagrody: wyróżnienie w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego w 2023 r. Zobacz raport Projekt Parku Podlesie jest kompleksowym projektem zagospodarowania obszaru leśnego oraz przyległych terenów z myślą o ich …

Masterplan zieleni, Konin

Rok: 2023Zakres: projekt koncepcyjnyPowierzchnia: 82,2 km²Klient: UM KoninWspółpraca: Natalia Budnik (ekspert ds. architektury krajobrazu), Anna Zielonka (ekspert ds. GIS) Zobacz raport Masterplan zieleni dla Konina jest kompleksowym projektem, który traktuje zieleń w kontekście środowiskowym, gospodarczym i społecznym. Obejmuje on wszystkie tereny zieleni w mieście, nawet te niezagospodarowane i prywatne. W ramach projektu przeprowadzono szereg analiz …

Masterplan zieleni, Opoczno

Rok: 2023Zakres: projekt koncepcyjnyPowierzchnia: 2699 haKlient: UM OpocznoWspółpraca: Natalia Budnik (ekspert ds. architektury krajobrazu), Anna Zielonka (ekspert ds. GIS) Zobacz raport Masterplan Zieleni dla Miasta Opoczno to strategiczny dokument planistyczny, mający na celu kompleksowe zarządzanie oraz rozwój terenów zieleni w mieście. Jest to projekt opracowany przez zespół ekspertów z zakresu urbanistyki, architektury krajobrazu, ekologii oraz …

Ocena przestrzeni publicznych województwa pomorskiego

Rok: 2022Zakres: projekt badawczyKlient: Pomorskie Biuro Planowania RegionalnegoWspółpraca: Natalia Budnik (ekspert ds. architektury krajobrazu), Piotr Samól (ekspert ds. dziedzictwa historycznego) Zobacz katalog Projekt mający na celu zdiagnozowanie stanu przestrzeni publicznych w województwie pomorskim, wykonanych w ramach środków Unii Europejskiego 2014-2021, oraz promowanie dobrych praktyk w projektowaniu i zarządzaniu przestrzenią publiczną. Kluczowym elementem projektu było opracowanie …

SUMP OM Gdańsk-Gdynia-Sopot

Rok: 2022Zakres: koordynacja projektu, konsultacje społeczne, diagnoza planistyczno-transportowa, strategia Obszar: 61 gmin i powiatówKlient: Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-SopotWspółpraca: ZDG TOR Sp. z o.o., Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej – Krystian Birr,Agnieszka Gajda (ekspert ds. GIS) Zobacz raport Projekt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP) jest inicjatywą mającą na celu koordynowanie i promowanie …

Woonerf ul. Abrahama, Gdynia

Rok: 2019Zakres: konsultacje społeczne, projekt budowlanyPowierzchnia: ok. 1 700 m²Klient: UM GdyniaWspółpraca: NANU architektura Projekt „Woonerf na ul. Abrahama w Gdyni” to inicjatywa, która ma na celu przekształcenie tradycyjnej przestrzeni miejskiej w zieloną, funkcjonalną i przyjazną dla mieszkańców oraz odwiedzających enklawę. Inspirując się ideą woonerfów, czyli holenderskich „ulic mieszkalnych”, nasz projekt łączy w sobie elementy …

Teren dawnego szpitala, Starachowice

Rok: 2022Zakres: konsultacje społeczne, projekt koncepcyjny, ekspertyzaPowierzchnia: 3,7 haStatus: w realizacji Klient: UM StarachowiceWspółpraca: mamArchitekci Sp. z o.o Zobacz raport Zrealizowaliśmy kompleksową ekspertyzę dotyczącą zagospodarowania obszaru dawnego szpitala przy ulicy Radomskiej w Starachowicach. Projekt miał na celu odnowienie i przywrócenie wartości jednemu z kluczowych obszarów miasta. W ramach zaangażowania w projekt przeprowadziliśmy szeroko zakrojone konsultacje …