Stare Świdry, Warszawa

Rok: 2019Zakres: projekt koncepcyjnyPowierzchnia: 125 haKlient: UM st. WarszawaWspółpraca: Michał Kocikowski, Magdalena Ochał, magdalena Różycka (socjologia), Miłosz Marciniak (ochrona środowiska), Barbara Zgórska (planowanie przestrzenne), Joanna Rayss (projektowanie krajobrazu), Kazimierz Jamroz, Tomasz Mackun, Wojciech Kustra, Julia Słowy (inżynieria transportowa), Tomasz Bojęć (rynek nieruchomości), Olesya Kornilova (ilustracje)  Zobacz raport „Stare Świdry” w Warszawie to projekt urbanistyczny mający …

Port Praski, Warszawa

Rok: 2019Zakres: projekt koncepcyjny Powierzchnia: 84,7 haKlient: UM st. WarszawaWspółpraca: Sweco Polska Sp z o.o. (rozwiązania ekologiczne) Zobacz raport Wielowariantowy projekt urbanistyczny Portu Praskiego w Warszawie to przedsięwzięcie planistyczne, które ma na celu kompleksowe przekształcenie jednego z najbardziej charakterystycznych obszarów stolicy Polski. Zastosowanie czterech różnych wariantów pozwoliło na dogłębną analizę potencjału terenu i określenie optymalnych …

Terminal kontenerowy „8ha” – DCT Gdańsk

Rok: 2020Zakres: projekt koncepcyjny (budynek biurowy i terminal kontenerowy)Powierzchnia: 8 haKlient: DCT Gdańsk S.A.Współpraca: mamArchitekci Sp. z o.o.   Terminal kontenerowy DCT Gdańsk (obecnie BalticHub) to jedna z najbardziej ambitnych inwestycji w infrastrukturę portową w Polsce. Celem projektu „8ha” było zaprojektowanie i budowa nowej części terminala kontenerowego, w tym bloków składowych dla kontenerów oraz nowej siedziby …

Zachodni Front Śródmieścia, Gdańsk

Rok: 2023Zakres: projekt studialnyPowierzchnia: 80 haKlient: UM GdańskWspółpraca: Highway Sp. z o.o. (projekt drogowy), Łukasz Bugalski (studium konserwatorskie), Paweł Mrozek (wizualizacje), Katarzyna Rozmarynowska (studium zieleni historycznej) Zobacz raport Projekt studialny rewaloryzacji Zachodniego Frontu Śródmieścia Gdańska stanowił ambitne przedsięwzięcie mające na celu wprowadzenie nowych nasadzeń zieleni i przekształcenie kluczowych przestrzeni miejskich w historycznej części miasta. Celem …

Mała Stalowa, Warszawa

Rok: 2023Zakres: projekt koncepcyjnyPowierzchnia: 41,5 haKlient: UM st. WarszawaWspółpraca: mamArchitekci sp. z o.o, Barbara Majewska (wycena inwestycji)  Projekt „Mała Stalowa, Warszawa”  inicjatywa mająca na celu odnowienie i ożywienie jednej z historycznych dzielnic stolicy – Praga Północ.  Skupiając się na poprawie warunków życia mieszkańców przez podniesienie jakości przestrzeni publicznych oraz remonty kamienic, projekt ten stanowi wzorcowy …

Stocznia Cesarska, Gdańsk

Rok: 2018Zakres: projekt koncepcyjny konkursowy (I nagroda)Powierzchnia: 20 haKlient: Edonia Sp. z o.o.Współpraca: Henning Larsen, BBBGK Sp. z o.o. Masterplan Stoczni Cesarskiej w Gdańsku to ambitne przedsięwzięcie, mające na celu odnowienie i adaptację historycznego obszaru stoczniowego na potrzeby współczesne, przy jednoczesnym zachowaniu jego unikalnego dziedzictwa przemysłowego i kulturowego. Stocznia Cesarska, jako ważny punkt na mapie …

Plac Wolności, Łódź

Rok: 2021Zakres: projekt koncepcyjny, projekt budowlanyPowierzchnia: 14 000 m²Klient: UM ŁódźWspółpraca: mamArchitekci Sp. z o.o Projekt rewitalizacji Placu Wolności w Łodzi to przełomowa inicjatywa, mająca na celu przemianę tego ważnego, lecz dotychczas niedocenianego miejsca w sercu miasta, w przestrzeń publiczną nowej generacji. Plac Wolności, jako kluczowy punkt na mapie Łodzi, zostanie przekształcony w sposób, który połączy …

Plac Dąbrowskiego, Łódź

Rok: 2022-2024 Zakres: projekt koncepcyjny (2022-2023), projekt budowlany (2024)Powierzchnia: 30 000 m²Klient: UM ŁódźWspółpraca: mamArchitekci Sp. z o.o Konsultacje Koncepcja Projekt rewitalizacji Placu Dąbrowskiego w Łodzi to inicjatywa, mająca na celu przekształcenie tego historycznego miejsca w nowoczesną, wielofunkcyjną przestrzeń publiczną, która odpowiada na potrzeby mieszkańców miasta. Prace nad projektem skupiają się na zachowaniu dziedzictwa kulturowego, jednocześnie wprowadzając …

Lokalny Plan Działania dla Ząbkowic, Dąbrowa Górnicza

Rok: 2022Zakres: analizy, konsultacje społeczne, projekt koncepcyjnyPowierzchnia: 14,86 km²Klient: UM Dąbrowa Górnicza Zobacz raport Lokalnym Plan Działania dla Ząbkowic w Dąbrowie Górniczej to projekt, który ma na celu nie tylko odmienić oblicze dzielnicy, ale także znacząco poprawić jakość życia jej mieszkańców. Prace rozpoczęły się od szczegółowego rozpoznania analitycznego, mającego na celu identyfikację kluczowych potencjałów i …

Architektura&Biznes, wrzesień 2021

Rok: 2021 Zobacz numer Co, co dzieje się, zanim za projekt wezmą się architekci. Czym jest etap przedprojektowy? Kto i jak go briefuje? Jakimi narzędziami się posługuje? To właśnie z myślą o tych pytaniach, z ogromną przyjemnością prezentujemy nasze najnowsze wydanie numeru „Co przed projektem”, redagowane przez zespół A2P2 w współpracy z redakcją Architektury&Biznes. Celem …